Obsah stránky

NAHORU


BURGLENGENFELD

yr>?Żr>

Burglengenfeld

Partnerská smlouva s bavorským Burglengenfeldem byla uzavřena 17. února roku 1992. U zrodu smlouvy z radotínské strany byl tehdejší starosta Ing. Jiří Holub a místostarosta Ing. František Vláčil, CSc.

Burglengenfeld, který má cca 11500 obyvatel a městem se stal r. 1542, leží v malebné krajině Horní Falce, nedaleko Řezna (Regensburgu). Protéká jím řeka Naab. V 19. století byl Burglengenfeld střediskem průmyslové oblasti, kde se těžilo uhlí a vznikl hutnický závod, dnes je v provozu pouze cementárna, která začala vyrábět v r. 1914. Městečko si ve svém centru zachovalo starobylý ráz se zbytky hradeb a opevnění, historicky cennou radnicí, měšťanskými domy na náměstí a hradem, jehož zbytky se tyčí nad městem. Jedno náměstí v nové části Burglengenfeldu nese název Radotínské (Radotinerplatz), jedna z věží zachovaného opevnění bude po nezbytné rekonstrukci hostit stálou výstavu o Radotíně.

Podle zmíněné smlouvy mají oba partneři podporovat vzájemné styky škol, sportovních jednot a různých spolků a pečovat o vzájemné poznávání kultury, historie, přírody i životních podmínek ve svých zemích. Dochází ke kontaktu jednot dobrovolných hasičů, sportovců, základních škol a zaměstnanců obou městských úřadů, avšak nejživější aktivity se rozvíjejí na poli kulturním, a to každoročními koncerty žáků naší Základní umělecké školy Klementa Slavického v Burglengenfeldu i Koncerty pro přátelství v Radotíně, na němž se podílela i městská hudební škola v Burglengenfeldu. Každoročně se konají zájezdy občanů Burglengenfeldu spojené s návštěvou divadelních představení i kulturních a historických památek ve středních Čechách, stejně jako zájezdy radotínských do Burglengenfeldu. Slavnostních aktů v obou městech se zúčastňují delegace zastupitelstev obou měst.
O naplnění smlouvy o partnerství pečuje v Burglengenfeldu Spolek pro partnerství Burglengenfeld-Radotín.

Web Burglengenfeldu
Burglengenfeld v knihovně Burglengenfeld v knihovně Partnerská smlouva
Burglengenfeld Burglengenfeld - hrad Burglengenfeld - radnice

28.listopad 2012
NAHORUAKTUALIZOVÁNO:           webmaster