Obsah stránky

NAHORU První dobrodružství s knížkou, plakát - nové okno První dobrodružství s knížkou aneb Narodil se  čtenář


Místní knihovna zve všechny maminky i tatínky s nejmenšími dětmi na První dobrodružství s knížkou.

Akce se koná v knihovně pravidelně každou první středu v měsíci od 10 hodin - mimo července a srpna!.

Jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou rodiče pro své děti od nejútlejšího věku dělat, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou - prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. Knihy jsou obrovským zdrojem informací, obohacují slovní zásobu, vštěpují dítěti etické a morální zásady, rozvíjí fantazii a myšlení. Právě komunikace dětí s rodiči nad obrázkovou knížkou, leporelem či pohádkami s hezkými ilustracemi je ideální cestou k pěstování kladného vztahu ke knihám, rozvoji slovní zásoby a následné srozumitelné komunikaci s okolím. Pomůžeme rodičům, kteří chápou důležitost a význam čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte, ale neorientují se v dneší bohaté nabídce knižních titulů, s výběrem kvalitní literatury pro děti a nabídneme jim inspiraci i praktickou pomoc, služby knihovny i prostor pro sdílení s ostatními rodiči.

Už s malým miminkem je možné trénovat porozumění mluvenému slovu pomocí říkanek, prohlížet a ukazovat si obrázky v knížkách a postupně přecházet k předčítání pohádek a příběhů a tím rozvíjet dětskou představivost, myšlení a komunikační dovednosti. Na ty nejmenší děti, které ještě samy neumějí číst, se zaměřujeme proto, že podle nejrůznějších výzkumů hraje velmi významnou roli v životě dítěte a později dospělého člověka právě poslech mluveného slova. Na samém počátku děti samozřejmě ještě nechápou, že se v knížce čte text a zajímají je zejména barevné obrázky, na které ukazují, snaží se je pojmenovat nebo napodobují jejich zvuky. Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a předčítání dětem již od kojeneckého věku vede u nich později k lepší gramotnosti a větší představivosti i bohatší slovní zásobě. Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let jejich života, kdy se jejich řečové centrum intenzivně rozvíjí, děti dříve mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty. Vyhnou se tak eventuálním problémům s vnímáním a chápáním mluveného slova či potížím s vyjadřováním.

Když malým dětem místo předčítání knih a povídání si s nimi vložíte do ruky tablet nebo je posadíte před televizi, budou sice hodné, ale nebudou umět vnímat slova, pokud k nim bude chybět i vizuální vjem. Už jen tím, že budete každý den alespoň chvilku dětem číst, uděláte pro ně mnoho. Zprvu říkadla, jednoduché pohádky nebo písničky, postupně náročnější texty. I když už bude Vaše dítě umět číst, neměli byste je připravit o tento společný rodinný zážitek. „Společně trávený čas u čtení a vyprávění se může stát každodenním rituálem, který dětem přináší pocit štěstí a bezpečí. Je proto opravdu důležité, aby rodiče dětem předčítali od nejútlejšího věku a v předčítání pokračovali i poté, co se dítě samo stane čtenářem,“ říká doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., dětská psycholožka. „Pro začínajícího čtenáře jsou pak velmi důležité knížky s příběhy, které zná z raného dětství a navazuje v nových příbězích již na něco důvěrně známého“ doplňuje.

Čtení je nejen zábava, ale i způsob osobního rozvoje. Má pozitivní vliv na fantazii, rozvíjí mozek a napomáhá dětem k soustředění. Blahodárný vliv má na slovní zásobu a schopnost vyjadřování.

A ještě několik dalších důvodů, proč dětem číst:
  1. Dítě se rychleji naučí číst samo
  2. Rozvíjí se tím jazykové a poznávací schopnosti, posiluje motivace, zvídavost a paměť
  3. Knihy obsahují mnohem více slov, než má běžný jazyk, čímž vzniká širší slovní zásoba
  4. Čtení nahlas pomáhá vyrovnávat se lépe se stresem

V Radotíně dostanou rodiny s novorozenými dětmi dvouletou registraci do knihovny u příležitosti Vítání občánků. V knihovně jsou pro ně připravena společná setkávání se čtením - tato setkávání jsou samozřejmě otevřena nejen pro nové občánky Radotína, ale pro všechny děti do 3 let.

Děti sice v raném věku nemluví, ale velmi intenzivně a jakoby „mimochodem“ se učí spoustu věcí. Pokud tedy nejmenším dětem hodně čtete a povídáte si s nimi, připravujete jim jednoznačně lepší start do života. A právě k tomu Vám nabízíme svou pomoc.
Těšíme se na malé budoucí čtenáře a jejich rodiče a rádi je budeme doprovázet při prvních krůčcích do království pohádek a příběhů.


Vaše knihovna

První dobrodružství s knížkou, plakát - nové okno


5.květen 2018
NAHORU