Obsah stránky
PROMĚNY ROKU 2006

NAHORU
před rekonstrukcí:

  před rekonstrukcí - nové okno před rekonstrukcí - nové okno

po rekonstrukci:

  po rekonstrukci - nové okno po rekonstrukci - nové okno
Stavební práce začaly na podzim 2005 částečným bouráním původní budovy, půdorys byl zvětšen směrem do dvora:


podzim 2005 - nové okno podzim 2005 - nové okno podzim 2005 - nové okno
 


stavělo se i během zimy,

základy - nové okno základy - nové okno základy - nové okno

 


vyrostly obvodové zdi i přístavba, na které bude patro:

z ulice zima 2006 - nové okno ze dvora zima 2006 - nové okno zima 2006 - nové okno
tady bude výpůjční pult,                 nahoře dětské oddělení                       a zde bude beletrie pro dospělé.

interiér zima 2006 - nové okno interiér zima 2006 - nové okno interiér zima 2006 - nové okno
 


V dubnu byla stavba pod střechou,

budoucí vchod - nové okno budoucí vchod - nové okno

 


mohli jsme se podívat dovnitř:

interiér jaro 2006 - nové okno 1.patro jaro 2006 - nové okno

 


V provizorních prostorách pracovnice knihovny zatím zpracovávaly knihy do elektronické podoby, každý z cca 40tis. svazků byl zanesen do počítače a opatřen štítkem s čárovým kódem, podle kterého se knihy evidují v databázi i ve výpůjčním katalogu.

zpracovávání fondu - nové okno zpracovávání fondu - nové okno náhradní prostory - nové okno

 


V květnu dostala budova zvnějšku definitivní podobu a během prázdnin byl přestěhován knižní fond, instalovaná počítačová síť, a knihovna připravena na otevření.

stěhování léto 2006 - nové okno stěhování léto 2006 - nové okno stěhování léto 2006 - nové okno

 


Slavnostního otevření 4. října 2006 se zúčastnil mimo jiných senátor za náš volební obvod historik PhDr. Tomáš Grulich, pásku přestřihla starostka Prahy 16 pí. Hana Žižková.

slavnostní otevření říjen 2006 - nové okno slavnostní otevření říjen 2006 - nové okno slavnostní otevření říjen 2006 - nové okno
  

Knihovna byla mimo provoz devět měsíců - od 1. ledna 2006 do 4.října 2006, mezitím bylo elektronicky zpracováno zhruba na 30 tisíc svazků. Dnes již máme zkatalogizován celý knihovní fond, cca 45tis. svazků, navštěvuje nás asi 1100 čtenářů. Ti mají v knihovně k dispozici tři on-line katalogy plus šest počítačů určených pro internet, z toho tři v dětském a tři v dospělém oddělení. Knihovna má svojí webovou adresu, na které mohou čtenáři pracovat s on-line katalogem i z domova, mají možnost si takto vzdáleně zkontrolovat kolik vypůjčených knih mají, kdy je mají vrátit, případně prodloužit výpůjčky nebo tituly rezervovat, vše pomocí programu Clavius.
Velikost knihovny, která byla před rekonstrukcí 250 m2 se zvětšila zhruba na 570 m2.