Obsah stránky

NAHORU

INTERAKTIVNÍ OBRAZOVKA A MOZAIK 3D

interaktivní obrazovka
V horním patře Místní knihovny Radotín byla během března nainstalována interaktivní dotyková obrazovka, která obsahuje program Mozaik 3D. Určená je především dětem a teenagerům.

Zaznamenat třídimenzionální prostor do obrázku je obtížné a mnoho žáků má problém si nakreslené objekty představit v prostoru. Jedním z nástrojů, který žákům i učitelům může v tomto pomoci, je aplikace Mozaik 3D. Aplikace nabízí více než 1200 3D animací určených pro výuky či domácí studium.

V programu si můžete zobrazit 3D modely živočichů, lidského těla (např.: oběhová soustava, zuby, lidské ucho, kůže) nebo modely starověkých řeckých či římských domů, motoru i vesmíru. Můžete se také podívat zpět v čase, a to například do pravěku na Tyrannosaura rexe a prozkoumat jeho tělesnou stavbu a další podrobnosti. Mozaik 3D je efektivní prezentační software, jehož součástí jsou také digitální učebnice, animované prezentace a online domácí úkoly, které mohou žáci používat i během domácího studia a procvičování.

V jednotlivých 3D animacích je možné se pohybovat, prohlížet si objekty z různých stran, či si je zvětšovat i zmenšovat. Jednotlivé modely jsou děleny do několika kategorií:
  • Chemie
  • Fyzika
  • Matematika
  • Biologie
  • Dějepis
  • Tecgnologie
  • Geografie
  • Výtvarné umění
tyto okruhy jsou dále členěny dle typu škol a ročníku, pro který jsou určeny.

Využívat obrazovku v naší knihovně můžete kdykoliv v otevírací době. Individuální uživatelé si mohou vypůjčit sluchátka u knihovnice v dětském oddělení. Výukový program mohou využívat i školy v rámci exkurzí.

ukázka ukázka ukázka ukázka ukázka ukázka
a


Fotogalerie: Děti ze školní družiny a interaktivní obrazovka

14. březen 2024
NAHORUAKTUALIZOVÁNO:           webmaster